O nama


Komunalno KP d.o.o. Kloštar Podravski osnovano je sredinom 2016. godine. Osnivač društva je Općina Kloštar Podravski sa sjedištem u Kloštru Podravskom na adresi Trg Svete Obitelji 2. Društvo je osnovano sa ciljem unapređenja, provođenja i koordinaranja aktivnosti koje se odnose na obavljanje komunalnih i drugih usluga na području Općine Kloštar Podravski radi podizanja kvalitete života svih stanovnika Općine.

Komunalno KP d.o.o. Kloštar Podravski obavlja sljedeće djelatnosti:

  • održavanje čistoće,
  • skupljanje i odvoz komunalnog i glomaznog otpada,
  • održavanje javnih površina,
  • održavanje nerazvrstanih cesta,
  • upravljanje, gradnja i održavanje groblja,
  • vršenje usluga pogreba
  • uklanjanje ruševnih građevina,
  • održavanje javne rasvjete,
  • upravljanje i održavanje parkirnih prostora,
  • soboslikarske i ličilačke usluge