Građenje


Komunalno KP d.o.o. vrši projektiranje, građenje, uporabu i uklanjanje građevina, te nadzor nad gradnjom.

Područja gradnje:

  • izgradnja raznih mostova na kanalima,
  • izgradnju i dovršenje raznih objekata, izgradnju propusta na općinskim cestama
  • dogradnja pješačkih staza.