Vizija i misija poduzeća


MISIJA

Misija Komunalnog KP je kvalitetno i kontinuirano pružanje usluga iz područja komunalnih i ostalih djelatnosti koje društvo obavlja.

Svojim aktivnostima cilj je svakog djelatnika da sudjeluje u uređenju općine i dobrobiti svakog mještana Općine Kloštar Podravski.

VIZIJA

Komunalno KP kao društvo ima viziju biti prepoznatljiv i uređen gospodarski subjekt, sa težnjom osiguravanja kontinuiteta obavljanja djelatnosti na viskoj razini, kvaliteti, odgovornosti i efikasnosti.

Realizirajući svoju viziju vodi se briga o očuvanju kulturne baštine i poticajem osvještenosti prema društvu i zajednici u kojoj djeluje.