Komunalno KP d.o.o.

O nama

Komunalno KP d.o.o.

Komunalno KP d.o.o. Kloštar Podravski osnovano je sredinom 2016. godine. Osnivač društva je Općina Kloštar Podravski sa sjedištem u Kloštru Podravskom na adresi Trg Svete Obitelji 2. Društvo je osnovano sa ciljem unapređenja, provođenja i koordinaranja aktivnosti koje se odnose na obavljanje komunalnih i drugih usluga na području Općine Kloštar Podravski radi podizanja kvalitete života svih stanovnika Općine.


Kontaktirajte nas

Novosti

Kategorija novosti